Останні новини

При сільській раді буде створено громадську раду

Шановна громада!

На виконання своєї передвиборчої програми 21 січня 2016 року на черговій шостій сесії Підгірцівської сільської ради було прийняте рішення стосовно створення Громадської ради при Підгірцівській сільській раді.

Громадська рада є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю сільської ради, налагодження ефективної взаємодії  органу місцевого самоврядування з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики. До повноважень громадської ради належать подання пропозицій щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, можливість проводити громадську експертизу, у тому числі антикорупційну, проектів актів сільської ради, організовувати публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі чи адміністративно-територіальної одиниці; здійснювати громадський контроль за врахуванням органом пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції. Рішення громадської ради є обов’язковими для розгляду органу місцевого самоврядування, при цьому відомості про врахування цим органом пропозицій або причини їх відхилення не пізніше ніж у десятиденний строк в обов’язковому порядку повинні доводитися до відома членів громадської ради. Громадська рада зможе інформувати громадськість про свою діяльність шляхом розміщення інформації у спеціально створеній рубриці «Громадська рада» на офіційному веб-сайті сільської ради.

Основними завданнями громадської ради є:

  • створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;
  • здійснення громадського контролю за діяльністю сільської ради;
  • сприяння врахуванню сільською радою громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

Отже, громадські ради є одним із механізмів реалізації статті 38 Конституції України, яка закріплює право громадян брати участь в управлінні державними справами.

Формування Громадської ради при Підгірцівській сільській раді.

Рішенням шостої сесії Підгірцівської сільської ради було утворено ініціативну групу з підготовки та проведення установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства та громади сіл Підгірці, Романків та Креничі, з обрання членів Громадської ради при Підгірцівській сільській раді та затверджено її склад.

До складу Громадської ради при Підгірцівській сільській раді можуть увійти як представники інститутів громадянського суспільства (громадські організації, професійні спілки, творчі спілки, організації роботодавців, благодійні організації, релігійні організації, недержавні засоби масової інформації, інші непідприємницькі товариства і установи), так і жителі сіл Підгірці, Романків та Креничі. До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Склад громадської ради буде сформовано на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради. Кількісний склад громадської ради буде визначено установчими зборами на строк у два роки.

Для участі в установчих зборах необхідно подати заяву. До заяви додаються:

– біографічна довідка кандидата;
– рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);
– копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;
– інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.

Членство в громадській раді є індивідуальним.

 

План заходів по створенню громадської ради

ЗахідМісце проведенняДата, час
Прийом заяв на участь в громадській радіПідгірцівська сільська рада22.02.2016-15.03.2016

(крім вихідних та святкових днів)

Оприлюднення інформації щодо поданих заявСайт сільської ради, інформаційні стенди16.03.2016
Проведення установчих зборівАктовий зал Підгірцівської сільської ради10.00 26.03.2016

Телефон для довідок: 04572-44-7-33