Останні новини

Сільська рада прийняла рішення, яким забороняє ПрАТ «Київспецтранс» порушувати норми чинного законодавства

Рішенням Київського окружного адміністративного суду від 22.07.2019 було визнано незаконним і протиправним рішення Підгірцівської сільської ради від 23.05.2019 «Про заборону захоронення неперероблених (необроблених) побутових відходів на полігоні ТПВ № 5 у селі Підгірці Обухівського району Київської області».

Сільська рада оскаржуватиме вказане рішення в апеляційної інстанції, оскільки вважає його незаконним перешкоджанням реалізації права місцевого самоврядування передбаченого Конституцією і Законами України, спрямованого на захист екологічних прав Підгірцівської громади.

Станом на 23.05.2019 Підгірцівська сільська рада стала єдиним органом влади, який відкрито заявив про триваючі правопорушення, що допускаються при експлуатації полігону ТПВ №5 зокрема шляхом забороненого Законом України «Про відходи» захоронення неперероблених (необроблених) відходів.

Неодноразово виявивши факт захоронення неперероблених (необроблених) відходів на полігоні №5, депутати прийняли рішення, яким заборонили порушувати чинний Закон, але суд вважає, що депутати сільської ради не мають права забороняти порушувати ПрАТ «Київспецтранс» Закон України. Тобто вказаним судовим рішенням депутатів мають змусити лише просити контролюючі органи реагувати, незважаючи на тривалу бездіяльність таких органів.

Відповідно до ст. 140 Конституції України, місцеве самоврядування є правом територіальної громади – жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста – самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи.

Порушення нормативних вимог щодо поводження з відходами вчинені на території Підгірцівської громади, мають безпосереднім наслідком завдання шкоди екологічним правам громади, тому вказані питання мають місцеве значення.

У відповідності до ст. 21 Закону України «Про відходи», органи місцевого самоврядування у сфері поводження з відходами забезпечують:

 • виконання вимог законодавства про відходи;
 • розроблення та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів;
 • організацію збирання і видалення побутових відходів, у тому числі відходів дрібних виробників, створення полігонів для їх захоронення, а також організацію роздільного збирання корисних компонентів цих відходів;
 • затвердження місцевих і регіональних програм поводження з відходами та контроль за їх виконанням;
 • вжиття заходів для стимулювання суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері поводження з відходами;
 • вирішення питань щодо розміщення на своїй території об’єктів поводження з відходами;
 • координацію діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, що знаходяться на їх території, в межах компетенції;
 • здійснення контролю за раціональним використанням та безпечним поводженням з відходами на своїй території;
 • ліквідацію несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів;
 • сприяння роз’ясненню законодавства про відходи серед населення, створення необхідних умов для стимулювання залучення населення до збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини;
 • здійснення інших повноважень відповідно до законів України;
 • надання згоди на розміщення на території села, селища, міста місць чи об’єктів для зберігання та захоронення відходів, сфера екологічного впливу функціонування яких згідно з діючими нормативами включає відповідну адміністративно-територіальну одиницю;
 • здійснення контролю за додержанням юридичними та фізичними особами вимог у сфері поводження з виробничими та побутовими відходами відповідно до закону та розгляд справ про адміністративні правопорушення або передача їх матеріалів на розгляд інших державних органів у разі порушення законодавства про відходи.

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», місцеві ради несуть відповідальність за стан навколишнього природного середовища на своїй території і в межах своєї компетенції:

 • забезпечують реалізацію екологічної політики України, екологічних прав громадян;
 • дають згоду на розміщення на своїй території підприємств, установ і організацій у порядку, визначеному законом;
 • затверджують з урахуванням екологічних вимог проекти планіровки і забудови населених пунктів, їх генеральні плани та схеми промислових вузлів;
 • видають (переоформлюють, видають дублікати, анулюють) дозволи на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення у випадках, передбачених законом;
 • затверджують місцеві екологічні програми;
 • організовують вивчення навколишнього природного середовища;
 • створюють і визначають статус резервних, в тому числі й валютних, фондів для фінансування програм та інших заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;
 • забезпечують інформування населення про стан навколишнього природного середовища, функціонування місцевих екологічних автоматизованих інформаційно-аналітичних систем;
 • організують роботу по ліквідації екологічних наслідків аварій, залучають до цих робіт підприємства, установи та організації, незалежно від їх підпорядкування та форм власності, і громадян;
 • приймають рішення про організацію територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні;
 • здійснюють контроль за додержанням законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

Місцеві ради можуть здійснювати й інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.

Таким чином, Законами України передбачені повноваження Підгірцівської сільської ради щодо здійснення контролю за дотриманням нормативних вимог щодо поводження з відходами і станом охорони навколишнього природного середовища. Такий контроль здійснюється на основі збору інформації головою і депутатами сільської ради, в тому числі у складі комісій сільської ради, та окремих комісій, робочих груп, тощо.

Так, в ході неодноразових обстежень і збору інформації в іншій спосіб, було виявлено, що протягом тривалого часу на полігоні ТПВ №5 порушуються такі норми, внаслідок чого забруднюється атмосферне повітря:

 1. Пункт «і» частини 1 статті 32 Закону України «Про відходи», що передбачає заборону щодо захоронення неперероблених (необроблених) відходів;
 2. Пункт 3.17 Правил експлуатації полігонів твердих побутових відходів затверджених Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 01.12.2010 №435, та пункт 3.84 Державних будівельних норм В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових відходів», що передбачають не радше ніж через 3 дні обов’язкове укриття кожних 2-2,5 метрів шару сміття, 20-сантиметровим ізоляційним шаром ґрунту.

Інформація щодо описаних порушень при експлуатації полігону №5, неодноразово доводилась до відома депутатів Підгірцівської сільської ради, крім того така інформація наразі підтверджена Державною екологічною інспекцією Столичного округу.

Так, відповідно до повідомлення розміщеного за адресою в мережі Інтернет https://stolreg.dei.gov.ua/posts/70, на офіційному веб-порталі Державної екологічної інспекції Столичного регіону від 25 червня 2019 року, за результатами проведеного планового заходу державного нагляду (контролю) ПрАТ «Київспецтранс» (ЄДРПОУ 02772037) Державною екологічною інспекцією Столичного округу було виявлено ряд порушень вимог природоохоронного законодавства у процесі діяльності вказаного суб’єкта господарювання та експлуатації полігону твердих побутових відходів № 5, зокрема:

 • не дотримання нормативів скидання забруднюючих речовин у водний об’єкт;
 • відсутність ОВД по окремим робочим проектам реконструкції полігону ТПВ №5;
 • відсутність вкриття ІІ черги полігону;
 • захоронення небезпечних відходів;
 • захоронення несортованих та неперероблених (необроблених) побутових відходів та ін.

Зважаючи на невиконання приписів Державної екологічної інспекції Столичного округу та порушення ПрАТ «Київспецтранс» природоохоронного законодавства, прийнято рішення про подання позову до суду щодо заборони експлуатації полігону твердих побутових відходів № 5.

Беручи до уваги той факт, що вказані правопорушення незважаючи на їх тривалий час вчинення, були виявлені Держекоінспекцією лише в ході проведення планової перевірки, а також стан судового провадження щодо акту і припису складених відносно таких правопорушень, у яких контролюючий орган влади займає пасивну позицію, очевидною є загроза скасування складених актів і приписів за сприянням контролюючого органу влади. В такому разі Підгірцівська громада в черговий раз залишатиметься на одинці з правопорушниками, що зважаючи на судові рішення про визнання незаконною заборону порушувати Закон, змушує до вжиття додаткових заходів спрямованих на захист прав та інтересів громади. А оскільки прямим наслідком описаних правопорушень на полігоні №5 є поширення стійкого смороду в населених пунктах Підгірці, Креничі і Романків, Підгірцівська сільська рада зобов’язана спрямовувати свої зусилля на припинення вказаних правопорушень, незважаючи на сумнівні судові рішення та сфальсифіковані органами влади дані. Тому необхідним є прийняття нового рішення про припинення правопорушень на полігоні ТПВ №5, згідно якого відповідні вимоги адресовано безпосередньо правопорушнику, та Київській державні адміністрації. А враховуючи сприяння протиправній діяльності зі сторони КМДА, також необхідно вимагати забезпечення виконання Законів від Кабінету Міністрів України, як центрального органу виконавчої влади.