Останні новини

Сільська рада розпочала надання жителям сіл безкоштовної первинної правової допомоги

Підгірцівська сільська рада доводить до відома жителів Романків, Креничі, Підгірці, що прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги проводиться у Підгірцівській сільській раді за адресою: с. Підгірці, вул. Васильківська, 39 кожної середи з 9.00 до 13.00 кабінет №7.

Згідно Закону України «Про безоплатну правову допомогу» безоплатна первинна правова допомога включає такі види правових послуг:

  • надання правової інформації;
  • надання консультацій і роз’яснень з правових питань;
  • складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);
  • надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Порядок розгляду звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги у Підгірцівській сільській раді:

1. Звернення про надання одного з видів правових послуг надсилаються або подаються особами, які досягли повноліття, безпосередньо до Підгірцівської сільської ради відповідно до їх компетенції.
2. Звернення про надання одного з видів правових послуг, що стосуються дітей, надсилаються або подаються їх законними представниками.
3. Звернення про надання одного з видів правових послг, що стосуються осіб, визнаних судом недієздатними, або дієздатність яких обмежена судом, надсилаються або подаються їх опікунами чи піклувальниками.
4. Підгірцівська сільська рада у разі письмового звернення осіб про надання будь-якого з видів правових послуг, з питань, що віднесені до її повноважень, надає такі послуги протягом 30 календарних днів з дня надходження звернення.
5. Якщо у зверненні особи міститься лише прохання про надання відповідної правової інформації, така правова допомога надається не пізніше п’ятнадцятиденного терміну з дня отримання звернення.
6. Підгірцівська сільська рада безоплатно надає будь-яку з видів правових послуг та не встановлює плату за видачу особам бланків заяв, звернень, запитів, довідок, інших документів, подання яких передбачено законодавством для реалізації прав і свобод людини і громадянина.
7. Якщо питання, порушені у зверненні, не належать до компетенції Підгірцівської сільської ради, до якої надійшло звернення особи, Підгірцівська сільська рада протягом п’яти календарних днів надсилає це звернення до відповідного органу та повідомляє про це особу, яка подала звернення.
8. Якщо під час розгляду звернення про надання безоплатної первинної правової допомоги встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги Підгірцівська сільська рада надає роз’яснення особі або її законному представникові порядок подання звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги.
9. Звернення, що не стосуються надання первинної правової допомоги, розглядаються в порядку, встановленому законодавством про звернення громадян.

Право на безоплатну первинну правову допомогу згідно з Конституцією України та Законом України «Про безоплатну правову допомогу» мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України!!!