Останні новини

До уваги отримувачів субсидій на житлово-комунальні послуги

ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ – ОТРИМУВАЧІ СУБСИДІЙ НА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ

У зв’язку з одержанням через поштові відділення зв’язку бланків заяв про призначення житлової субсидії та декларацій про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначення житлової субсидії, звертаємо увагу:

сім’ям, які отримували субсидію в опалювальний сезон 2015/2016 років або зверталися за її призначенням протягом 2016 року (в тому числі якщо субсидія на неопалювальний сезон призначалася у «нульовому» розмірі 0,00 грн.), на опалювальний сезон перерахунок розміру субсидії буде проведено управлінням соціального захисту населення автоматично протягом жовтня по кожній такій сім’ї. Звертатися із Заявою та Декларацією вказаним сім’ям не потрібно.

Зміни в порядку призначення субсидії

8 вересня 2016 року Урядом прийнято постанову № 635 «Про внесення змін до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» (набрала чинності 21.09.2016).

Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається виходячи з розміру середньомісячного сукупного доходу осіб за попередній календарний рік. Якщо субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається у I кварталі року, середньомісячний сукупний дохід визначається за перші три квартали попереднього року.

Внесеними змінами передбачено:у разі коли на час звернення за призначенням субсидії особа є непрацюючим пенсіонером, який не має інших доходів, крім пенсії, до її середньомісячного сукупного доходу враховується розмір пенсії за місяць, що передує місяцю, з якого призначається субсидія.

Вказаною постановою також уточнено порядок обчислення сукупного доходу для осіб, які досягли 18-річного віку (станом на 1 січня року, за який враховуються доходи): – особам, які мають середньомісячний сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (станом на 31 грудня цього ж року), або у яких відсутній дохід, але вони навчаються за денною формою навчання для розрахунку субсидії враховується середньомісячний дохід на рівні одного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на 31 грудня року, за який враховуються доходи (станом на 31.12.2015 – 1378 грн.); – особам, у яких відсутні доходи – для розрахунку субсидії враховується дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на 31 грудня року, за який враховуються доходи для призначення субсидії (2756 грн.).

В окремих випадках за рішенням районних комісій для осіб, які проживають у сім’ях, що опинилися у складних життєвих обставинах, у розрахунок субсидії може включатися середньомісячний сукупний дохід на рівні одного прожиткового мінімуму; – особам, які мали середньомісячний сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на 31 грудня року за який враховується дохід, але отримували пенсію, стипендію, допомогу при народженні (усиновленні) дитини, допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, допомогу по догляду за інвалідом I та II групи внаслідок психічного розладу, допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам, допомогу по безробіттю або будь-які доходи, отримані особою, яка не досягла 18-річного віку станом на 31 грудня року, за який враховуються такі доходи, то у розрахунок субсидії включаються фактично отримані доходи; – особам які протягом року, за який враховуються доходи для призначення субсидії, перебували на строковій військовій службі, середньомісячний сукупний дохід незалежно від отриманих (не отриманих) доходів визначається на рівні половини розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на 31 грудня року, за який враховуються доходи.

Крім того, доповнено перелік доходів, які не враховуються до сукупного доходу сім’ї при призначенні субсидії, а саме: вартість безоплатно отриманих санаторно-курортних путівок, протезно-ортопедичних виробів, засобів реабілітації, суми, які виплачуються в порядку відшкодування шкоди, заподіяної працівникові за ушкодження його здоров’я, що пов’язане з виконанням ним трудових обов’язків.

Також внесеними змінами, передбачена можливість перерахунку субсидії в межах строку призначення, у разі якщо особа не згодна з рішенням про проведення розрахунку субсидії на наступний період та має додаткові 2 обставини, які безпосередньо впливають на визначення розміру сукупного доходу за попередній період, що підтверджується відповідними документами.

Порядок звернення за житловою субсидією

Для призначення субсидії громадянин, особа якого посвідчується паспортом або іншим документом, подає структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем реєстрації (орендарі — за місцем проживання):

  • спрощену заяву (за встановленою формою);
  • спрощену декларацію про доходи і витрати осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (за встановленою формою).

Заява та декларація для призначення субсидії за спрощеним порядком можуть бути надіслані до управління соціального захисту населення поштою або за допомогою засобів телекомунікаційних систем та містити електронний підпис, субсидія призначається лише після підпису зазначених документів у місячний строк.

Слід звернути увагу

Громадяни та члени сімей, яким призначено житлову субсидію, у разі виникнення будь-яких змін, зобов’язані протягом місяця інформувати управління соціального захисту населення про:

  • зміну складу зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (орендарі – про осіб, які фактично проживають);
  • зміну кількості фактично проживаючих осіб для домогосподарств субсидія яким призначена за рішенням районної комісії;
  • працевлаштування або виникнення інших джерел доходу, які не декларувалися при попередньому зверненні;
  • здійснення покупки або оплати послуг на суму понад 50 тисяч гривень;
  • зміни переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання, виконавців житлово-комунальних послуг.

Якщо зазначені зміни не відбулися, субсидія на наступний період для таких домогосподарств буде призначена автоматично – без звернення громадян. У разі, коли після автоматичного призначення субсидії на наступний період з’ясовано, що громадяни не повідомили про зміни, що відбулися у попередньому періоді, внаслідок чого була надміру нарахована субсидія, то суми надміру виплаченої субсидії повертаються.

З повагою начальник управління соціального захисту населення Обухівської районної державної адміністрації Г.І.Білоконь